Speciaal- en Voortgezet Speciaal onderwijs

Voor lichamelijk en/of meervoudig complex gehandicapten.
Wij hebben als hoofddoelstelling dat we willen bijdragen aan het verkrijgen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid.
Maximale uit de mogelijkheden van de leerling halen.
Indien mogelijk stromen leerlingen uit of door naar het regulier onderwijs.

Next

Missie

  • Onderwijs en revalidatie op maat

  • Planmatig werken voor borgen kwaliteit

  • Samenwerking met omliggende scholen

  • Ontmoetingsschool

Next

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle scholen in Nederland de wettelijke taak om passend onderwijs vorm te geven. Alle leerlingen in het speciaal onderwijs hebben voortaan een toelaatbaarheidsverklaring nodig.
Meer informatie over Passend onderwijs.

Next